Az IBV por- és páramentes lámpatestek az EN 60598 szabványnak megfelelő környezeti hőmérsékleten alkalmazhatók.
Ettől eltérő igény esetén a gyártóval előzetes konzultáció javasolt.

„CE” termékminőség-tanúsító jel


A jelenleg érvényes jogszabályok szerint a gyártónak tanúsítania kell, hogy terméke megfelel az európai országokban érvényes műszaki előírásoknak. A lámpatestek esetében ez a kisfeszültségű (73/23/EWG illetve 93/68/EWG), és az elektromágneses (89/336/EWG) direktíva.

Független termékminőség-tanúsító jelzések: „ENEC11”

A kötelező „CE” tanúsításon túl a termékeink minőségét független, harmadik fél által végzett vizsgálatok is alátámasztják. A tanúsítvány alapját a tanúsító intézet által a követelményekhez képest megfelelő eredménnyel bevizsgált termékminta jelenti, amelyet bizonyos időközönként meg kell újítani. A mintavizsgálatokon felül rendszeres gyártásellenőrzéseken is vizsgálják a terméket előállító szervezetet.

Az IBV Hungária Kft. a „CE” jel kritériumainak való megfelelésen túl a független termékminőség-tanúsítással további biztosítékot kínál vásárlóinak, ami a gyártótól független testület szakvéleményén alapul. A tanúsító neve, szakmai múltja, referenciái jelentik azt a garanciát, ami a minőségtanúsítványt hitelessé, és értékessé teszi.

Az IBV Hungária Kft. által gyártott lámpatestek minőségét a bécsi székhelyű ÖVE ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK (Osztrák Elektrotechnikai Szövetség) nemzetközileg elfogadott tanúsítványai garantálják.


A lámpatesteink ÖVE minősítéssel kerülnek forgalomba, és viselik a nemzetközi normáknak való megfelelőséget tanúsító CE jelet is. A termékeink jogosultak az ENEC jel használatára is, amellyel a LUM egyezményhez csatlakozott több mint 20 európai országban külön minősítés nélkül forgalomba hozhatók.

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) valamely villamos berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy elektromágneses környezetben kielégítően működik anélkül, hogy környezetében egyéb berendezésekben elektromágneses zavarást idézne elő.

Olyan berendezéseket, amelyek elektromágneses zavarokat okozhatnak, vagy amelyek működését ilyen zavarok befolyásolhatják, úgy kell kialakítani, hogy

  1. az általuk kibocsátott elektromágneses zavarok ne haladják meg azt a szintet, amely még lehetővé teszi a távközlő, rádió-távközlő és más berendezések rendeltetésszerű működését,
  2. olyan megfelelő szintű saját zavartűréssel rendelkezzenek az elektromágneses zavarokkal szemben, amely rendeltetésszerű üzemeltetésüket lehetővé teszi.

A villamossági termékek zavarkibocsátása és zavartűrése megfelelőségének ellenőrzését az EU tagországaiban rendelet írja elő. A megfelelőség legegyszerűbben úgy igazolható, ha a termék megfelel a vonatkozó szabványelőírásoknak.

Az EMC előírás betartása (EMC = elektromágneses kompatibilitás) azt jelenti, hogy minden lámpa megfelel az EMC védelmi követelményeinek, a megfelelő normák szerint. ezek a következők:

  • korlátozott zavarkibocsátás
  • megfelelő zavartűrés

A korlátolt zavarkibocsátás azt jelenti, hogy az elektromágneses zavarok korlátozva vannak úgy, hogy a rádió- és telekommunikációs készülékek előírásszerű üzemeltetése lehetséges, azaz

  • felharmonikus korlátozás
  • rádiózavarok korlátozása (visszavert és teljesítményhez kötött)

Az elegendő zavarszilárdság azt jelenti, hogy a készülék rendelkezik egy mért szilárdsággal az elektromágneses zavarokkal szemben, így lehetséges az előírásszerű üzemeltetés, azaz elégséges zavarszilárdság pl. a feszültségletörés, köráram impulzus, elektrosztatikus feltöltődés, lökőfeszültség ellen.

Tudásbázis: